Evje og Hornnes Sparebank

"Lokalbank for rikere bygdeliv"

Evje og Hornnes Sparebank er en selvstendig bank, opprettet i 1864. Banken driver tradisjonell bankvirksomhet. Under mottoet «Lokalbank for rikere bygdeliv», ønsker Evje og Hornnes Sparebank å være det naturlige førstevalget for personkunder, små og mellomstore bedrifter, primærnæring, offentlig sektor, institusjoner og lag og foreninger i distriktet.

For å opprettholde bankens soliditet og selvstendighet, til beste for sine kunder og lokalsamfunnet, har de valgt å være medeier i Eika-Gruppen. Det sikrer tilgang på et stort spekter av finansielle produkter og infrastruktur, og er også et viktig instrument i forbindelse med utvikling, innkjøp og drift av IT-systemer og kompetanse.

Banken har de siste årene oppgradert bankbygget midt i Evje sentrum, rett nord for Sentrumsbygget, og har moderne og tiltalende lokaler tilrettelagt for deres tjenester.

Evje og Hornnes Sparebank ønsker å utvikle lokalsamfunnet

Banken bidrar sterkt til en positiv utvikling i lokalsamfunnet. De er ofte inne med støtte til større prosjekter i frivillige lokale lag og foreninger. Eksempler de siste årene kan være kunstgressbanen på Evje, friidrettsanlegget på Hornnes og Trollbakken hoppanlegg.

De har en egen gaveutdeling årlig, som bidrar til at organisasjoner i bygda får mulighet til nødvendige investeringer eller oppgradering av utstyr.

Banken har også i en årrekke, ja faktisk i snart 40 år (!), vært hovedsponsor for det lokale idrettslaget Otra. Idrettslaget og banken har begge på hver sin måte vært viktige bidragsytere til at Evje og Hornnes er en god plass å bo, et bra sted å drive virksomhet og med et svært variert aktivitetstilbud på fritiden.

Individuell og personlig oppfølging

Banken er opptatt av å være en god støttespiller for sine kunder. Både privatkunder og næringskunder får oppfølging fra sine rådgivere etter ønske og behov. Der mange i samme bransje går over til digitale løsninger, er Evje og Hornnes Sparebank veldig opptatt av å være personlig tilgjengelig for sine kunder.

Forsikring og eiendom

Banken tilbyr gjennom Eika alle mulige forsikringer. De er også samlokalisert med Aktiv Eiendomsmegling, og kan tilby alle tjenester i forbindelse med kjøp og salg av eiendom.

Les mer om Evje og Hornnes Sparebank på OpplevEvje.no

Nils Heglands veg 69, 4735 Evje
Evje 4735
Få veibeskrivelse
Åpningstider Man - Fre 09.00-15.00