Breistøl & Falkgjerdet Maskiner

Grunnarbeid, sprenging og eiendomsutvikling.

Arnold Falkgjerdet og Osmund Breistøl hadde hvert sitt lille entreprenørfirma og hver sin maskin i 2005. De slo seg etterhvert sammen og stiftet selskapet Breistøl & Falkgjerdet Maskiner AS i 2007.

Firmaet har hatt en strålende utvikling siden oppstarten. De teller i dag 10 ansatte og rundt hele 25 maskiner med stort og smått, og er en av Evjes største entreprenører. Det allsidige firmaet er godt etablert og har næringstomt på Moseid, men holder til i egne lokaler sentralt på Verksmoen.

Grunnarbeid og sprenging

Hovedaktiviteten er grunnarbeid. Selskapets kunder er privatpersoner, andre selskaper og offentlige institusjoner. I flere år har de hatt kontrakt med det offentlige på vedlikehold av vei i regionen, både sommer og vinter. Breistøl & Falkgjerdet kan vise til en rekke godt gjennomførte prosjekter i kommunen. De dyktige fagfolkene har stor grad av tverrfaglighet, og erfaring fra mange varierte og allsidige prosjekter. De har også eget sprengningsteam som kan utføre alle typer oppdrag ved sprenging.

Store prosjekter

Firmaet har hatt mange store oppdrag. De har hatt grunnarbeidet på Evje fengsel, Evjehallen og nå det store skoleprosjektet som er under arbeid på Sindremoen. De er kjent for å være nøyaktige, samarbeidsvillige og opptatte av å oppfylle alle krav og levere topp kvalitet på sitt arbeid. Derfor har de hele tiden tilbakevende kunder.

Breistøl & Falkgjerdet driver også eiendomsutvikling

Firmaet driver også innen eiendomsutvikling. Runebergodden Hyttefelt er et tomtefelt med 11 hyttetomter til hyggelige priser på Senum helt nord i Evje og Hornnes som firmaet utvikler sammen med KW-Bygg. Hyttefeltet ligger idyllisk til ved bredden av Byglandsfjorden i flotte omgivelse.

Hornåsen Boligfelt er et annet tomtefelt som firmaet er med på å utvikle. Det ligger på Hornnes i Evje og Hornnes kommune. Tomtene selges med klausul på grunnarbeid og tømrerarbeid. Klausulen på grunnarbeidet er Breistøl & Falkgjerdet Maskiner AS og byggeklausulen på tømrerarbeidet er KW-Bygg. Her legges alt til rette, og det er stor etterspørsel etter tomter.

Gå til bedriftens facebook-side
Les mer om Breistøl & Falkgjerdet på OpplevEvje

fill="currentColor"