Daniel C. Tickner

Graving og brøyting

Selskapet Daniel C. Tickner har drevet med graving siden 2007. I løpet av disse årene har de opparbeidet seg mye erfaring når det gjelder grunnarbeid, og er i dag kjent for å levere god kvalitet på det de gjør.

Selskapet tar på seg alle typer graveoppdrag som drenering og legging av vann- og kloakkledninger. Firmaet utfører også planering av tomter/tun, grøfting, hageplanering og bygging av småveier. Om vinteren tar de på seg brøyting for private og offentlige instanser.

Vannledning fra Evje til Flatebygd

Et av de største oppdragene selskapet har utført, er å legge den nye vannledningen fra Evje til Flatebygd. Den forsyner i dag innbyggerne i Flatebygd med kommunalt vann.

Nøyaktig og fleksibel

Firmaet legger stor vekt på å levere kvalitet i forhold til kundenes ønsker og behov. Nøyaktighet og fleksibilitet i gjennomføringen av alle oppdrag står høyt. Daniel Tickner kan også skaffe jord, grus og annen masse. Han har også en god dialog og et godt samarbeid med lokale rørleggere og snekkere.

Trenger du å få utført et oppdrag? Daniel kan nås på tlf 95 23 79 46
Les mer om Daniel Tickner her

Nytt hovedkvarter og klar for vinteren – artikkel om flytting til Evjemoen 15. september 2020

fill="currentColor"