Aktiv Eiendomsmegling – Evje og Hornnes

Eiendomsmegler Evje og Hornnes

Aktiv Eiendomsmegling tilbyr tjenester innen salg og kjøp alle typer boliger, hytter, landbrukseiendommer og prosjekter. De hjelper med verdivurdering, utleievirksomhet, prosjektmegling og næringsmegling.

De har bred og variert kompetanse og gode lokalkunnskaper på kontoret. De fokuserer på kundenes ønsker og behov gjennom hele prosessen. De er også veldig aktive i lokalsamfunnet som sponsorer eller støttespillere.

I lokalene til Evje og Hornnes Sparebank

Aktiv Evje og Hornnes er samlokalisert med Evje og Hornnes Sparebank midt i Evje sentrum, med gode parkeringsmuligheter og variert aktivitetstilbud i lekeparken eller handelsgaten.

Gode lokalkunnskaper

Det er mye spenning knyttet til det å kjøpe og selge bolig eller delta i prosjekter. Samlokaliseringen med banken bidrar til det er mye kompetanse om både bolig og økonomi for både privatkunder ved boligkjøp og næringsdrivende.

Det er mye variert kompetanse på mange fagfelt samlet hos Aktiv Evje og Hornnes, og ikke minst en lokalkunnskap i veggene som gir en god atmosfære. De ansatte kjenner regionen godt og her får man god rådgivning og ypperlig service.

Kontaktinfo Aktiv Evje/Setesdal

Tommy Svendsen
Mail tsv@aktiv.no
Mobil: 464 32 223

Gunnvor Kjelleberg
Mail: gk@aktiv.no
Mobil: 901 31 731

Se Evje og Hornnes Sparebank sin informasjon i forhold til bolig og eiendom: https://eh-sparebank.no/tema/bolig

Nils Heglands veg 69, 4735 Evje
Evje 4735
Få veibeskrivelse